Kinh tế Việt Nam dần phục hồi

23-04-2024, 18:04

Kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, với dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025, đây là những thông tin được chia sẻ tại buổi công bố Báo cáo cập nhật kinh tế 6 tháng mới nhất của Ngân hàng Thế giới ngày 23/4.

Xem thêm