Kỳ tích 24 giờ thực hiện thành công 8 ca ghép tạng

12-01-2024, 18:07

Từ nguồn tạng hiến của 2 bệnh nhân chết não, trong vòng chưa đầy 24h giờ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện liên tiếp 8 cuộc đại phẫu với 10 bàn mổ, ghép tạng cứu sống 8 người.

Xem thêm