Lần đầu tiên Cô Tô tổ chức lễ hội Mở cửa biển

24-02-2024, 21:23

Trong 2 ngày 23 và 24/2, tức ngày 14 và 15 tháng Giêng, lần đầu tiên, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ hội mở cửa biển tại khu Miếu thờ Ngư Ông.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Xem thêm