Lao động trở lại nhà máy

15-02-2024, 22:00

Mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực chưa vận hành hết công suất nhưng tín hiệu vui là tại nhiều doanh nghiệp, công nhân lao động đã quay trở lại nhà máy bắt tay vào sản xuất. Ghi nhận tại TP Hà Nội, khoảng 80% nhà máy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn đã hoạt động trở lại.

Xem thêm