Nghịch lý lao động thất nghiệp không muốn tìm việc mới

16-12-2023, 13:17

Thị trường lao động cuối năm đang tồn tại nghịch lý: nhiều người thất nghiệp hoặc mất việc làm chỉ muốn xin việc làm thời vụ. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp muốn nhận lao động làm việc lâu dài nhưng lại không tuyển được. Đây cũng là một thách thức trong việc kết nối cung - cầu lao động hiện nay.

Xem thêm