Lào tìm cách giảm tỷ lệ hút thuốc

22-05-2024, 20:40

Nhằm hạn chế việc hút thuốc lá và các nguy cơ sức khỏe liên quan, đặc biệt là trong giới trẻ, mới đây, Bộ Y tế Lào đã ban hành quy định bắt buộc đối với hình ảnh cảnh báo sức khỏe được in trên mỗi vỏ bao thuốc lá. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

Lào

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Xem thêm