Lễ diễu hành thánh Patrick tái xuất sau 2 năm gián đoạn

18-03-2023, 13:02

Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, hôm qua, thành phố New York, Mỹ đã lại được nhuộm trong sắc xanh của lễ diễu hành thánh Patrick với không khí náo nhiệt và hân hoan.

Xem thêm