Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc” năm 2024

14-04-2024, 11:23

Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc” lần thứ 3 - năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/4 tại con đường đá của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện nhằm quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến du khách Việt Nam và ngược lại.

Xem thêm