Liên minh trung hữu chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Italy

27-09-2022, 19:49

Kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại Italy ngày 25/9 cho thấy liên minh trung hữu, do nhà lãnh đạo đảng Anh em Italy (FdI), bà Giorgia Meloni đứng đầu đã giành được đa số ghế tại cả Thượng viện và Hạ viện quốc gia Nam Âu này.

Xem thêm