Long An lấy nước hồ Dầu Tiếng cho vụ lúa hè thu

04-05-2024, 08:23

Tình hình hạn nắng hạn gay gắt dẫn đến mặn xâm nhập sâu vào các kênh, rạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Một thành viên khai thác Thủy Lợi Miền Nam xả nước hồ Dầu Tiếng xuống sông Vàm Cỏ Đông nhằm phục vụ sản xuất vụ  lúa Hè Thu  cho người dân các huyện Đức Hòa, Đức Huệ và Bến Lức.

S Việt Nam

Long An

Xã hội

Xem thêm