Lúa Hè Thu được giá nhưng mất mùa

11-06-2024, 13:09

Hiện nay ở Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu. Năm nay, vụ Hè Thu gặp thời tiết bất lợi về nguồn nước và sâu bệnh nên nhiều trà lúa bị ảnh hưởng. Do đó, dù giá bán từ 7.200 đồng/kg - 7.500 đồng/kg nhưng nông dân thu lợi nhuận không cao.

S Việt Nam

Cần Thơ

Kinh tế

Xem thêm