Lượng phát thải carbon từ ngành năng lượng cao kỷ lục

01-03-2024, 20:06

Dù thấp hơn so với những năm trước, song mức tăng lượng khí thải CO2 liên quan đến ngành năng lượng trong năm 2023 vẫn ở mức cao kỷ lục. Đây là thông tin vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 29/2.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm