Malaysia áp mức trần tuyển dụng lao động nước ngoài

21-05-2024, 12:13

Lao động nước ngoài hiện là ‘cứu cánh’ giúp giải bài toán nhân lực tại Malaysia. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ nước này Malaysia cho biết mức trần dự kiến về lượng lao động nước ngoài được tuyển dụng sẽ không vượt quá 15% lực lượng lao động trong nước. Theo ước tính, chỉ tiêu này sẽ đạt được vào ngày 31/12 năm nay.

Xem thêm