Mâm cơm nhớ Bác nơi đất mũi Cà Mau

19-05-2024, 06:44

Dù Nhân dân đất mũi Cà mau, nơi cực Nam của Tổ quốc, chưa một lần được đón Bác vào thăm, nhưng tình cảm chân thành, lòng kính yêu đối với Người luôn được người dân nuôi dưỡng và gìn giữ qua từng thế hệ. Hàng năm, trước bàn thờ Tổ quốc, nhiều gia đình vẫn làm mâm cơm dâng cúng vào những ngày trọng đại như ngày sinh nhật và ngày mất của Người.

S Việt Nam

Cà Mau

Xã hội

Đời sống

Xem thêm