Quảng Bình phát động Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

15-02-2024, 11:51

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết), trong ngày làm việc đầu năm mới, tỉnh Quảng Bình đã phát động Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Lễ phát động đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân và các đoàn thể hưởng ứng tham gia với mục tiêu trồng khoảng 9.000 ha rừng trong năm nay.

S Việt Nam

Quảng Bình

Chính trị

Địa phương

Xem thêm