Miễn thuế 9 loại gạo Việt xuất châu Âu

20-04-2024, 08:57

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện Việt Nam có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang châu Âu (EU) Danh mục này được xây dựng từ trước 2015 (khi kết thúc đàm phán Hiệp định EVFTA). Bộ NN&PTNT cho biết, đến nay gạo ST24 và ST25 vẫn chưa nằm trong danh mục gạo thơm được EU miễn thuế.

Xem thêm