Cơ hội gia tăng giá trị cho gạo Việt

25-03-2024, 06:34

Tính đến đến cuối tháng 3 này, dự kiến sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt khoảng 1,6 triệu tấn, với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này lần nữa cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 34 năm qua, ghi nhận một năm “thắng lợi kép”. Đây là tín hiệu lạc quan cho triển vọng trong năm 2024 này.

Xem thêm