Mở rộng thị trường và đa dạng mặt hàng gạo xuất khẩu

16-03-2024, 07:00

Năm 2023 là năm thành công lớn của ngành lúa gạo nước ta khi Việt Nam tiếp tục là một trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Hoạt động xuất khẩu gạo năm nay của Việt Nam tiếp tục được dự báo lạc quan, với nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để xuất khẩu gạo ổn định và bền vững, cần mở rộng thị trường và đa dạng mặt hàng.

Xem thêm