Nhiều quốc gia tăng mua gạo Việt

10-10-2023, 06:43

Nhiều quốc gia tăng mua lúa gạo của Việt Nam. Cụ thể, mới đây Indonesia đã mời thầu 500 nghìn tấn gạo, trong đó có nguồn cung từ Việt Nam, còn Philippines đã đặt hàng trở lại sau lệnh bỏ giá trần với hàng trong nước.

Xem thêm