Minh bạch thông tin của doanh nghiệp niêm yết

01-02-2024, 21:07

Ngay trong nửa đầu năm 2024, , doanh nghiệp niêm yết cần công bố thông tin tới nhà đầu tư bằng tiếng Anh với các tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên. Thông tin này được đại diện Bộ Tài chính đưa ra tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, diễn ra chiều 1/2 tại Hà Nội.

Xem thêm