Mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình

25-06-2024, 13:35

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740, ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng" và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57, ngày 10/6/2024 "yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ" để đưa dần mực nước thượng lưu hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện theo công điện số 06/CĐ-QG.

S Việt Nam

Hòa Bình

Xã hội

Đời sống

Xem thêm