Mùa gặt trên cánh đồng vàng Mường Than

26-05-2024, 06:36

Cánh đồng Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu được mệnh danh là một trong bốn cánh đồng lúa lớn nhất Tây Bắc. Thời điểm này, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Lúa năm nay được mùa, năng suất cao hơn năm trước dù phải chống chọi với thời tiết hạn hán vừa qua.

S Việt Nam

Lai Châu

Địa phương

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm