Ngăn châu chấu tre lưng vàng bùng phát gây hại cây trồng

29-05-2024, 18:50

Khoảng 2 ngày gần đây, trên địa bàn xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng với mật độ cao. Chính quyền, cơ quan chức năng huyện Bình Gia đang kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chuyên môn có giải pháp ngăn chặn loài côn trùng này gây hại cho diện tích cây trồng của người dân.

S Việt Nam

Lạng Sơn

Kinh tế

Xem thêm