Nghi lễ vượt lửa để thanh tẩy đầu năm tại Tây Ban Nha

17-01-2024, 21:36

Hàng trăm chú ngựa cùng nhau lao qua những đống lửa cháy rực. Cảnh tượng này diễn ra tại một thị trấn của Tây Ban Nha trong một nghi lễ thanh tẩy truyền thống được tổ chức thường niên vào những ngày đầu năm mới.

Xem thêm