Người dân Bình Phước bàn giao 2 con rái cá quý hiếm

11-04-2023, 13:30

Chiều 10/4, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương, bàn giao 2 cá thể rái cá vuốt bé cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban quản lý vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

S Việt Nam

Bình Phước

Xã hội

Xem thêm