Người dân Lai Xá nặng lòng với di chỉ Vườn Chuối

20-05-2024, 18:03

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, di chỉ khảo cổ Vườn Chuối (huyện Hoài Đức) sở hữu một kho tàng vô giá những thông tin, tư liệu thông qua các hiện vật, cổ vật… của ba nền văn hóa Đông Sơn, Gò Mun và Đồng Đậu. Trong xu thế phát triển của xã hội, một phần khu di chỉ đã được sử dụng cho những dự án. Nhưng với người dân sinh sống nơi đây bằng cách riêng của mình, họ vẫn đang nỗ lực gìn giữ, bảo vệ di sản trên quê hương mình bằng tình yêu thiết tha nhất.

Xem thêm