Người dân Quảng Ninh tham gia mô hình “Gửi rác rút tiền”

05-06-2024, 17:42

Hàng trăm người dân trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã trực tiếp tham gia mô hình “Vracbank – Gửi rác rút tiền” ngay sau lễ phát động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ biển đảo Việt Nam (1-8/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 do Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên tổ chức tại địa phương này vào ngày 5/6.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm