Người dân trải nghiệm kỹ năng chữa cháy

15-06-2024, 16:45

Ngày 15/6, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình Trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho người dân tại địa phương. Thông qua chương trình đã giúp một bộ phận người dân trang bị được những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Xem thêm