Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẵn sàng bảo dưỡng tổng thể

14-03-2024, 13:15

Ngày 15/3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 với thời gian thực hiện dự kiến trong 48 ngày. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng đã hoàn tất với 4 mục tiêu An toàn, Chất lượng, Tiến độ và Tối ưu chi phí.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Kinh tế

Xem thêm