Nhà máy xử lý nước thải nằm chờ giấy phép hoạt động

07-05-2024, 20:18

Dự án xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị được khởi công xây dựng năm 2017, có tổng vốn đầu tư 104 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành năm 2020. Thế nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể đi vào hoat động do vẫn phải nằm chờ giấy phép về môi trường.

S Việt Nam

Quảng Trị

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm