Nhà sử học Pháp khẳng định giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

16-04-2024, 19:25

Trong giới nghiên cứu về Việt Nam, nhà sử học người Pháp Alain Ruscio không hề xa lạ. Ông đã quyết định nghiên cứu lịch sử Việt Nam để hiểu rõ hơn về thắng lợi của các cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại giặc ngoại xâm là những cường quốc thế giới. Với chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã có nhiều bài viết và cả ra sách với những nhận định có giá trị. Trong cuộc gặp gỡ gần đây nhất với PV TTXVN tại Pháp, nhà sử học khẳng định, sau 70 năm, trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị.

Pháp

Chính trị

TTXVN toàn cầu

Hào khí Điện Biên

Xem thêm