Tái hiện đoàn quân xe đap thồ trong trận Điện Biên Phủ

13-04-2024, 18:15

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ 13/3 đến 7/5/1954, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, mỗi dân công đã vận chuyển hàng trăm kg hàng hóa, đạn dược trên chiếc xe thồ vào chiến trường góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu. Trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay, đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại sẽ được tái hiện sinh động giúp người dân hiểu hơn về công tác hậu cần từ hậu phương đến tiền tuyến.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hào khí Điện Biên

Xem thêm