Nhà vườn trồng cam sành ở Trà Vinh thất thu

11-04-2024, 17:14

Từ Tết Nguyên đán đến nay, giá cam sành ở Trà Vinh liên tục giảm; hiện tại, cam sành loại I chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán này, người trồng cam lỗ 2.000-3.000 đồng/kg.

S Việt Nam

Trà Vinh

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm