Nhiều mô hình sinh kế giúp đồng bào Khmer thoát nghèo

15-04-2024, 07:41

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc mà bà con Khmer ở thành phố Cần Thơ đã thay đổi thói quen canh tác, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó đã vươn lên trong cuộc sống, đời sống gia đình ngày một khấm khá hơn.

S Việt Nam

Cần Thơ

Xã hội

Đời sống

Xem thêm