Đổi thay trên từng phum sóc của đồng bào Khmer

12-04-2024, 11:40

Tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, nhiều nhất cả nước. Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, đời sống dân tộc Khmer ở Sóc Trăng ngày càng được nâng lên. Đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng vui hơn khi đời sống vật chất, tinh thần ngày được nâng lên, phum sóc ngày càng thêm đổi mới.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Xã hội

Xem thêm