Sóc Trăng tăng cường công tác phòng cháy rừng mùa khô

10-04-2024, 08:29

Nắng nóng kèm theo khô hạn trong nhiều tháng qua làm nhiều cánh rừng ở Sóc Trăng đối mặt với nguy cơ cháy rất cao. Trước tình hình đó, ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh nhiều giải pháp ở cấp cao nhất để phòng cháy rừng.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Xã hội

Xem thêm