Vùng cao Lai Châu tăng cường phòng chống cháy rừng trong đợt nắng kéo dài

06-04-2024, 21:27

Những ngày qua, thời tiết năng nóng, khô hanh kéo dài, trong khi đó đây lại là thời điểm bước vào mùa đốt nương, thời cao điểm nhân dân đốt nương, làm rẫy để chuẩn bị cho vụ sản xuất, do đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng tại vùng cao huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu luôn ở mức cao. Trước tình trạng trên, huyện Phong Thổ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền người dân cần tuân thủ trong việc đốt nương đúng thời gian quy định, đúng cách, phát quang tạo đường băng cản lửa, tăng cường tuần tra kiểm soát để thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng.

S Việt Nam

Lai Châu

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm