Nhiều trường hợp bị tiêu chảy nghi do lỵ trực trùng tại Cao Bằng

13-05-2024, 21:30

Từ cuối tháng 4 đến nay, tại một số xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng liên tiếp xuất hiện tình trạng hàng chục trường hợp bị tiêu chảy nghi do lỵ trực trùng.

S Việt Nam

Cao Bằng

Y tế

Xem thêm