f
Tự động phát sau

Những mặt hàng xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD

18-09-2022, 11:27

Theo Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt gần 500 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.Trong đó nhiều mặt hàng đạt kim ngạch trên 5 tỷ USD.