Ninh Bình chung sức đưa Dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích

10-06-2024, 20:30

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên là một trong những công trình trọng điểm quốc gia bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện , phấn đấu nhất định hoàn thành trước ngày 30/6, tuổi trẻ Ninh Bình đang tập trung cao độ, phối hợp với các đơn vị tổ chức các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn.

S Việt Nam

Ninh Bình

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm