Ninh Bình hội thảo về văn bia di tích Non Nước

03-05-2024, 20:31

Ngày 3/5, tỉnh Ninh Bình phối hợp Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về "Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống văn bia tại di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước".

S Việt Nam

Ninh Bình

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm