Nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã trước biến đổi khí hậu

03-03-2024, 06:36

Hành vi săn bắt trái phép đã không còn là mối đe dọa duy nhất mà động vật hoang dã phải đối mặt, biến đổi khí hậu đang đẩy nhiều loài trong số chúng đến ranh giới tuyệt chủng. Thế giới đang không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để bảo tồn và khôi phục quần thể động vật hoang dã, nhằm duy trì cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Xem thêm