Nông dân châu Âu tiếp tục biểu tình

21-02-2024, 06:37

Làn sóng biểu tình của nông dân châu Âu đang tiếp tục lan rộng. Hôm qua (20/2), nông dân Hy Lạp và Ba Lan đã tiến hành biểu tình nhằm phản đối chính sách của các chính phủ sở tại, cũng như kêu gọi hỗ trợ tài chính.

Xem thêm