Nông dân Pháp tạm ngừng biểu tình

02-02-2024, 18:27

Ngày 1/2 , hai nghiệp đoàn nông dân lớn tại Pháp đã kêu gọi ngừng phong tỏa các tuyến đường, sau khi chính phủ nước này nêu thêm nhiều điều khoản hỗ trợ và viện trợ cho nông dân Pháp nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình.

Xem thêm