Nông dân Thanh Hà mất mùa vụ vải năm nay

24-05-2024, 06:19

Những ngày qua, nông dân vùng trồng vải Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã bắt đầu thu hoạch vải chín sớm cung cấp ra thị trường. Không như mọi năm, năm nay phần lớn diện tích vải chín sớm của Thanh Hà bị mất mùa, sản lượng chỉ ước đạt 40-50%, vải chính vụ cũng giảm sản lượng so với năm 2023. Các hộ dân đang thu hoạch những cây vải đã chín nhưng sản lượng rất thấp. 

S Việt Nam

Hải Dương

Kinh tế

Xem thêm