Pháp hủy kế hoạch rước đuốc Olympic tại New Caledonia

19-05-2024, 13:05

Bất ổn tiếp diễn tại tại quần đảo New Caledonia đã khiến Chính phủ Pháp quyết định hủy bỏ kế hoạch rước đuốc Olympic mùa Hè 2024 chặng tại vùng lãnh thổ hải ngoại ở Thái Bình Dương này.

Xem thêm