Pháp triệu tập cuộc họp khẩn về New Caledonia

20-05-2024, 13:23

Liên quan tới tình hình bạo loạn tại New Caledonia, Tổng thống Pháp thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp hội đồng quốc phòng và an ninh trong ngày 20/5 để thảo luận về các bước đi mới tại vùng lãnh thổ hải ngoại ở Thái Bình Dương này.

Xem thêm