Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024

16-04-2024, 17:46

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2024 do Hội Truyền thông số Việt Nam, Tạp chí VietTimes phối hợp tổ chức đã chính thức phát động.

Xem thêm