Phát huy chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu ớt chỉ thiên

31-03-2024, 20:57

Sau hơn 4 tháng tham gia chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu ớt chỉ thiên, hàng trăm hộ dân ở tỉnh vùng cao Hà Giang đã được giải quyết việc làm, tạo thu nhập và thay đổi ý thức sản xuất của người dân.

S Việt Nam

Hà Giang

Xã hội

Đời sống

Xem thêm