Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

28-02-2024, 18:25

Ngày 28/2, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Sau gần 25 năm, đây là hội nghị đầu tiên về phát triển thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Phạm Minh Chính

Xem thêm